Ons initiatief

Circolektra hero

Schakel over op veilig en circulair!

Een veilige wereld zonder afval dat is wat we in 2050 met elkaar willen bereiken. En om tot deze circulaire economie te komen moeten we zuiniger en slimmer met grondstoffen omgaan.

Circolektra is het circulaire keteninitatief van marktleiders die nu al hun circulaire verantwoording nemen door oude groepenkasten in te zamelen. Hiermee maken we collectief impact op de verhoging van de veiligheid, vermindering van de belasting op het milieu en inzet van inclusief werk.

Wij volgen de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties en geven hiermee gerichte invulling aan het verbeteren van de wereld. We hebben als keten zeer bewust gekozen voor onderstaande 6 doelen:

  • SDG 8    Waardig werk en economische groei
  • SDG 10  Ongelijkheid verminderen
  • SDG 11  Duurzame steden en gemeenschappen
  • SDG 12  Verantwoorde consumptie en productie
  • SDG 13  Klimaatactie  
  • SDG 17  Partnerschap om doelen te bereiken
Circolektra SDG