Ons initiatief

Circolektra hero

Schakel over op veilig en circulair!

Een veilige wereld zonder afval is wat we gezamenlijk in 2050 willen bereiken. Om deze circulaire economie te realiseren, moeten we zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen.

Circolektra is het circulaire keteninitiatief van marktleiders die nu al hun verantwoordelijkheid nemen door oude technische elektra-installatiematerialen in te zamelen. Op deze manier leveren we gezamenlijk een impact op het verhogen van de veiligheid, het verminderen van de belasting op het milieu en het bevorderen van inclusief werk.

Wij volgen de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en geven zo gericht invulling aan het verbeteren van de wereld. Als keten hebben we heel bewust gekozen voor de volgende 6 doelen:

  • SDG 8    Waardig werk en economische groei
  • SDG 10  Ongelijkheid verminderen
  • SDG 11  Duurzame steden en gemeenschappen
  • SDG 12  Verantwoorde consumptie en productie
  • SDG 13  Klimaatactie  
  • SDG 17  Partnerschap om doelen te bereiken
Circolektra SDG