De keten

Samen sterker voor een betere wereld!

Circolektra vormt de circulaire samenwerking tussen fabrikanten, groothandels, installatiebedrijven, netwerkbeheerders, paneelbouwers en andere professionele organisaties, die gezamenlijk inzetten op de inzameling en circulaire verwerking van oude elektra materialen.

Gezamenlijk realiseren we impact door op een concrete en praktische wijze bij te dragen aan het tegengaan van verspilling van waardevolle materialen, door deze te hergebruiken. Hiermee verminderen we het gebruik van nieuwe grondstoffen en daarmee ook de CO2-uitstoot tijdens de productie van nieuwe producten.

Daarnaast koesteren wij onze medemensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij creëren waardig sociaal werk, bieden opleidingen aan en bemiddelen bij de terugkeer naar de reguliere arbeidsmarkt.

Circolektra ketenpartners