Sociaal

Circolektra sroi werkplaats

SROI vanuit
werken, leren en herintreden

Het verzamelen, sorteren en demonteren van de groepenkasten en componenten is ondergebracht bij speciaal geselecteerde werkplaatsen. Hier bieden ervaringsdeskundigen praktische coaching en begeleiding aan mensen die weer willen terugkeren naar de reguliere arbeidsmarkt. Denk hierbij aan langdurig werkelozen, migranten en ex-gedetineerden.

We hanteren hierbij een 4-stappen plan:

De eerste stap van verzamelen en sorteren is gericht om deze mensen weer in het arbeidsritme te laten komen en om te gaan met persoonlijke doelstellingen, computer gebruik en tijdsplanning.

De tweede stap richt zich op de ontwikkeling van de techniek en bestaat uit het demonteren van producten tot mono stromen. Hierbij is enerzijds technisch inzicht nodig maar ook de kennis van demonteren en het kunnen herkennen van de verschillende mono stromen zoals ijzer, aluminium, koper, etc.

Bij de derde stap ligt de focus op techniek door het repareren en refurbishen van producten. Scholing en begeleiding vanuit de fabrikanten is hierbij essentieel om de kwaliteit te waarborgen van de producten.

Voor kandidaten die de vorige stappen succesvol hebben doorlopen en gereed zijn voor herintreding op de reguliere arbeidsmarkt, vormen wij de springplank naar een baan bij een van de aangesloten partners Er is immers een structureel gebrek aan personeel met een technisch achtergrond binnen installatiebedrijven, groothandels en fabrikanten van elektromaterialen!

Ons eigen ontwikkelde portal Circoreport is hiervoor de basis en geeft bovendien alle aangesloten partners volledig inzicht in de circulaire resultaten.