Sociaal

Circolektra sroi werkplaats

SROI vanuit
werken, leren en herintreden

Het inzamelen, sorteren en demonteren van elektra materialen wordt uitgevoerd in speciaal geselecteerde werkplaatsen. Hier bieden ervaren professionals praktische coaching en begeleiding aan mensen die weer willen terugkeren naar de reguliere arbeidsmarkt, waaronder langdurig werklozen, migranten en ex-gedetineerden.

We volgen hierbij een 4-stappenplan:

De eerste stap van verzamelen en sorteren is gericht op het weer laten wennen van deze mensen aan het arbeidsritme en het aanleren van vaardigheden zoals omgaan met persoonlijke doelstellingen, computergebruik en tijdsplanning.

De tweede stap richt zich op de technische ontwikkeling en omvat het demonteren van producten tot monostromen. Dit vereist zowel technisch inzicht als kennis van demonteren en het herkennen van verschillende monostromen zoals ijzer, aluminium, koper, enz.

Bij de derde stap ligt de focus op techniek door het repareren en refurbishen van producten. Scholing en begeleiding vanuit de fabrikanten zijn hierbij essentieel om de kwaliteit van de producten te waarborgen.

Voor kandidaten die succesvol de vorige stappen hebben doorlopen en klaar zijn voor herintreding op de reguliere arbeidsmarkt, fungeren wij als springplank naar een baan bij een van onze aangesloten partners. Er is namelijk een structureel tekort aan personeel met een technische achtergrond binnen installatiebedrijven, groothandels en fabrikanten van elektromaterialen!

Ons eigen ontwikkelde portal, Circoreport, vormt hiervoor de basis en biedt bovendien alle aangesloten partners volledig inzicht in de circulaire resultaten.